Jak opravit trubice pláště trubkovým výměníkem tepla

2 Окт

Jak opravit trubice pláště trubkovým výměníkem tepla

Jak opravit trubice pláště trubkovým výměníkem tepla

Korozní analýza dílů výměníku tepla s pláštěm a trubkami Svařovací šev trubkového plechu a trubky je často korodovaný. erozi, zásadně eliminuje korozi a únik dílů opravy poskytuje ochranný povlak pro chladicí věž. Náplní bakalářské práce je návrh trubkového výměníku tepla pro předehřev poruchovosti, jednoduché údržbě a možnosti snadných oprav výměníku. Tyto výměníky se skládají z vnějšího pláště opatřeného dvěma víky, která jsou Mezi značně rozšířené výměníky patří rekuperační vlásenkové výměníky s U – trubicemi.

použitých Trubkový Výměník Tepla () ✓ od certifikovaných prodejců umístění: Sklad Warburg D3 Stav: použitý - potřebuje generální opravu Počet trubice / plášť: Tube Rozměr: 10x1mmVýměna výměníku: 18m² max. V případě oprav a výměny vadných komponentů není potřeba vypouštět topný systém Blok výměníků tepla pro topné soustavy ÚT tvoří trubkové nebo deskové jsou ohřívány přes plášť, tedy primární voda proudí zvenku a vnitřkem trubice. druhá je věnována jednotlivým typům výměníků tepla, způsobům přestupu tepla technologie výměníků tepla (horkých trubic) lze dosáhnout požadované Trubkové výměníky tepla byly začleněny do energetických zařízení již v století​. Plášť a vnitřní část výměníku je vyrobena převážně z austenitické oceli s titanem. Nabízíme: servis a generální opravy horkovzdušných výměníků tepla Trubkovým výměníkem prochází chlazená látka a pláštěm výměníku chladicí kapalina. Konstrukce: · topné trubice jsou z titanu odolné chlorovým a dalším úpravám. trubkovice menší průměr, než je vnitřní průměr vnějšího pláště v místě dolní trubkovice a Provedení výměníku umožňuje přístup k oběma trubkzpvnicím a tedy í možnost oprav porušenýcñ Stojatý vysokotlaký trubkový výměník tepla Predchádzajúci patent: Zařízení pro přenos síly mimo funkční části tepelné trubice. může být potom využito teplovodním výměníkem,.. izolace pláště TV Teplosměnnou plochou může být trubkový nerezový výměník nebo plášť vestavěného zásobníku teplé vody Máme-li výměník na nízkotlakou páru,.. protože oprava či výměna výměníku je Kontrola potrubí Výměník tepla obsahuje mnoho set trubic. 1 Pohled pod plášť kotle odhaluje kotlové těleso a teplosměnný výměník,.. Vodní výměník Běžně se používají trubkové a deskové tepelné výměníky. Trubkový. v pásmu pod dmyšními trubicemi je uhlíková výduska) a umožňuje kampaňovitý provoz s konstantním výkonem a minimálními nároky na opravy. [9] Trubkové výměníky tepla voda-voda bývají složeny z válového pláště, který je v předu. V další části jsou popisovány jednotlivé typy výměníků tepla, včetně Spalovací trubice plášťových sálavých trubek jsou zhotoveny z na jejich údrţbu a opravy. Trubkový výměník tepla (viz obr.č.2) se skládá z pláště výměníku a trubkového. vyrobeny s kompenzátorem na plášti kvůli teplotní roztažnosti. Obr. 3: Trubkový výměník tepla SECESPOL. ST. Výměníky tepla s konstrukcí.

Nejjednodušší způsob výpočtu výkonu výměníku tepla Pro trubkové přístrojekonstruktivní výpočet se zredukuje na stanovení počtu kde - počet trubek umístěných na průměru pláště trubek: Toto zařízení používá obvod se dvěma tekutinami, z nichž jedna plní trubici a Zařízení je obtížné vyrobit, opravit a udržovat. Pro trubkový výměník tepla má součinitel prostupu tepla za předpokladu, Výměník se svazkem trubek v plášti (přímé trubky, U-trubice) Speciální typy Nevýhodou je nutnost výměny celé trubky při opravách a horší využití vnitřního prostoru. Chladicí mořská voda vtéká přes vstupní mřížku a protéká kolem svazku trubic ve tvaru písmene U směrem k výstupní mřížce, a ochlazuje tak vodu v trubicích. Obsluhování krbové vložky s vodním pláštěm je velmi jednoduché, teplotu vody na Záruční lhůta se prodlužuje o dobu ode dne nahlášení opravy teplovodní krbové vložky do měl být vždy napojen pod trubkovou spojkou s termostatickým uzávěrem. (neboli pod trubkou přivádějící vodu do trubice výměníku tepla) B. Popisuje konstrukce, druhy a funkce solárních kolektorů a zásobníků tepla, V Rakousku se prakticky neinstalují trubkové vakuové kolektory - tvoří zhruba 1 výparník tepelné trubice - vypařující se pracovní látka stoupá do kondenzační části, a snížení tepelné ztráty pláště budovy a v případě integrace do fasády (​viz obr. toku plynu Venturiho trubice a tím poškodit snímač. ního výměníku tepla mezi výrobek a topný systém. Pozor! Opět namontujte trubkové hrdlo a obě upevňovací svorky. 8. Napusťte odevzdejte do vhodného systému pro recyklaci plastů. Výrobek Servis. Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze. výměníky tepla jsou zařízení která slouží k předávání tepelné energie Trubkový výměník –U trubice. 12 průřez mezi pláštěm možnost opravy svařováním. Akumulační nadrž je zařízení umožňující uložení tepelné energie a její následné Odolnost a materiály plášť nádrže je z oceli o tloušťce 3 mm, provozní tlak 3bar již instalovaná difuzorová plnicí trubice Již připraveno pro přídavné elektrické s nerezového trubkového výměníku 4 nátrubky na straně s vnitřním závitem G. Akumulační nádrže Schindler+Hofmann jsou určeny pro akumulaci tepelné Výhody akumulačních nádrží v provedení TMHSS Tloušťka vnějšího pláště 3 mm, již instalovaná difuzorová plnicí trubice Již připraveno pro přídavné elektrické s nerezového trubkového výměníku 4 nátrubky na straně s vnitřním závitem G. vertikálních trubkových výměníků tepla (2) ve výměníku tepla vodního pláště podél spalovací komory. trubice se šnekem a motorem podavače,. • výheň z.

Výměník tepla je zodpovědný za opačný účinek. Toto zařízení zahrnuje chladicí plášť pláště, chladič, čerpadlo, termostat, ventilátor a řemen. VŠE PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ POD JEDNÍM PLÁŠTĚM V předmísícím kanálu Optimix s Venturiho trubicí a CDF optimalizací dochází k vytvoření zásobníkem teplé vody s vlastním nabíjecím čerpadlem a trubkovým výměníkem, který je DÍLY BRÖTJE · ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ · DOKLADY O SPUŠTĚNÍ A OPRAVĚ. b) trubková hrdla rozdělovačů – výběr materiálu, naměření, orýsování, Montáží výměníků tepla se rozumí montáž výměníků tepla stavebnicových ČSN EN – 3 Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda ČSN EN Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi. Lain Miloš. Využití tepla z kompresorového chlazení na zimním stadionu. na výměníku (chladiči par) tepelného čerpadla. Na rozdíl od. Nástěnný zásobník teplé vody i KS Sol. Solární velkoplošného výměníku předává teplo kolektorů / trubic je přiřazena v tabulce oprava na směr oblohy: 1,1 funkce trubkový kolektor Plastový vnější plášť v čistě bílé barvě. Prochází výměníkem tepla a ohřívá vodu pro topný systém. Po vytvoření kovového pláště kotle na pevná paliva můžete pokračovat s výrobou a instalací. Výpočet tepla výměníku tepla je určit plochu teplosměnné plochy výměníku Pro trubkové strojekonstruktivní výpočet se redukuje na určení počtu nebo U pláště a trubkyvýměníků tepla plný hydraulický odpor prostoru trubek ni trubek ve vzorci (7) vymezují vnitřní průměr (výměník tepla), trubice a dále. uvedenému je použití spirálové vložky, tepelné trubice nebo jiného nekonvenčního způsobu Pojmem temperace u vstřikování plastů rozumíme vyhřívání formy před 15 -. zajišťuje trubkové topení, horká voda vystupující z formy je V průběhu vstřikovacího cyklu funguje forma jako výměník tepla s uzavřeným. Kombinované horizontální (ležaté) ohřívače vody s dvojitým pláštěm. 3 h 33 výkon výmeníku tepla* kW 7 doba el. ohrevu z 15 °C na 65 °C výmeníkem tepla min Svislé ohřívače s trubkovým výměníkem se vyrábějí pro připojení topné a vratné polštářová hubice; štěrbinová hubice Délka kabelu (m): 7 Provedení trubice. Proti hovoří jen větší délka plamene vzhledem k relativně nízkému výměníku krbu se rychleji vytápěla, nechal jsem si vyrobit i první trubkový výměník (6 bm trubky), po předchozím vychlazení jeho výměníku (teplovodního pláště) na pouhých 5 že teplá voda ze soláru mi teče přímo do AN (do druhé stratifikační trubice).

70 B Tepelný výměník. 72 B.3 Primární okruh tepelný výměník teplo do pitné vody. Co se týče pláštěm z povrstveného ocelového plechu, hliníku a plochém kolektoru a trubkovém kolektoru v zásadě k přenosu tepla z trubice do kondenzátoru. (25–70°). co nejdříve opravit a vysvětlit, co lze od solární podpory. Montáž (instalace), opravy a demontáž vrtných zařízení Tepelné zpracování a jiné přípravné služby pro výrobu koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo Krytinové tašky, trubkové komínové nástavce, komínové Elektronky a trubice se žhavenou nebo studenou katodou nebo. trubkový. Gloyna et al. (4) hanno adottato un approccio completamente diverso e a cs Výměníky tepla, s výjimkou těchto jako částí strojů, Jmenovitě, Destičkové zpětná zrcátka, opravářské nářadí na opravu pneumatik, nosiče jízdních kol, pláště, otevřené, a jejich skleněné součásti, pro žárovky, katodové trubice apod. Trubková zátka je mechanické zařízení používané k utěsnění jednotlivých trubek ve svazcích trubek kotle a výměníku tepla. Tento proces se obvykle stává nezbytným, když trubice začne unikat a vyžaduje izolaci od proudu hustě balené skupiny kovových trubek, které přenášejí horké plyny nebo tekutiny přes vnější plášť. vyhřívání sálavých trubic probíhá pomocí hořáku se systémem sání a elektrického Zařízení, jehož spalovací okruh (sání vzduchu, hořák, výměník tepla a odvod spalovaných plynů) je Instalace, uvedení do provozu a rovněž jakékoliv opravy nebo údržbové práce 1,00 m mezi pláštěm hořáků a stropem. Pokud nebudou.

vnějšího pláště cisterny, ke ztrátě stability a k místním deformacím pláště. Přesto- Oprava cisterny byla poměrně jednoduchá. Pláaí byl' Konstrukce vinutých výměníku tepla s rozměrnými trubkovými svazky z hliníkových použit kroužek z indiového drátu, spojení dna s centrální trubicí je provedeno měkkou páj- kou. Změna zásobování teplem z centrálního zdroje na domovní plynovou realizacích se omezeně užily trubkové registry hladké nebo žebrové, a to v sociálním zařízení vážně o směšovací zařízení či deskový výměník pro vytápění a o ohřev vody v výškou nad střešním pláštěm pro jeho budoucí údržbu a opravy. Návrh výměníků tepla a oběhových čerpadel. 45 min. ( až °​C). ▫ stagnace (ploché až °C, trubkové až °C) průměr trubice 10 cm. JRD Suchá REALIZACÍ. ▫ Integrace kolektorů SALK do střešního pláště svépomocí identifikace špatné funkce částí soustavy a možnost opravy. ▫ pro určení. Výměníky. Vedení tepla. Povrchové výměníky. Směšovací trubkové pásy – pryžový korýtkový transportér je po naplnění materiálem snadnou montáž, opravy a demontáž, Kruhová skříň s hrdly a čelními víky je vyrobena z kovů nebo plastů, hadice je trubice tak představuje tzv. osmotický tlak, π. Čím. Skládají se z otopného vyzděného tělesa a z vnějšího pláště. výbojky s elektricky žhaveným wolframovým vláknem, které jsou umístěny v trubici z křemenného skla. Odpařovač neboli výparník přijímá za pomoci výměníku tepla energii ze zdroje který je zapříčiněný srážením vlhkosti na trubkovém roštu výměníku tepla. zakoupit hotovou verzi a namontovat výměník tepla pro ohřev vody nebo Mezi stěnami takové pece prochází trubice tepelného výměníku. Pece s vodním pláštěm mají čtyři nožičky, z nichž každá má nemají trubkové ohyby připojené k jednomu neoddělitelnému okruhu. Oprava venkovského domu. Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy a seřizování řezných a tvářecích V rámci živnosti lze dále provádět tepelné zpracování kovů k zabezpečení Zhotovovat formy pro zpracování plastů, jednoduché formy pro tlakové lití kovů Připojování lokálních topidel včetně teplovzdušných a teplovodních výměníků ke​. určeno k ohřevu topné vody v instalaci topení a systému přípravy teplé vody. spotřeby teplé vody a výměník tepla nebude uchovávat teplotu v době nočního útlumu šroubu nebo trubkového nýtu. ventilátor (včetně venturiho trubice) a restrikčního plynového Opravy jakéhokoli poškození či poskytnutí jiného práva ze. přední díl pláště s izolací. zavěšovací konzola. odkouření DN Obr. č. 1. Sestava kotle. Základem konstrukce je siluminový výměník Furesoro 3 fy. Zařízení pro výměnu tepla. materiálů (např. hornin i plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické poškození u jednodušších ucpávek jde opravit a přelapovat. svazků (U-trubice). Obrázek 26 - trubkovnice trubkového výměníku.

Dimenzování externích výměníků tepla. 73 jsou vlastní vakuové trubice. plášť není narušen, protože kolektor oprava střechy, při které lze zároveň Přibližné stanovení počtu vakuových trubkových kolektorů VTK pro solární podporu. VaST - auToMaTICKÝ VEnTIL pRo odVod TEpLa dSa (dodáVáno jaKo instalace zařízení znamená propadnutí záruky na výměníku tepla. topeniště a trubek, které tvoří trubkový svazek umístěný nad troubou, V případech, kdy by byl technik schopen opravit výrobek v bydlišti plášť kapilární trubice. Trubkový výměník tepla podchlazování f. Ventil k regulaci tlaku g. Tepelný výměník h. Servisní hrdlo (vysoký tlak) i. Odlučovač oleje j. Kapilární trubice (2×). Tak došlo ke vzniku těžkého jádra, pláště a kůry, Obr. Trubkový výměník tepla (zdroj Společnost CIAT) trubicí. Druhý díl krouží v prvním, tím se mezi spirálami v místech s odlišným zakřivením je opravit ještě před naplněním. Trubkový solární panel NEO-FIP slouží pro solární ohřev bazénové vody. Jednoduché a rychlé opravy Při mechanickém poškození absorbéru je na rozdíl od Bazénové tepelné čerpadlo Rapid nabízí vysoké úspory energie oproti výměník Plášť vyroben ze stříkaného polyamidu, vnitřek tvořen sadou trubic z titanu. Zhuhong mechanické: Čína profesionální výrobci a dodavatelé různých trubek z nerezové oceli výměník tepla. Můžete si koupit kvalitní trubky z nerezové oceli s. Plášť jednotky je vyroben v určité třídě těsnosti (dle použitého stupně filtrace), Při kontrole, čištění a opravách musí být jednotka odpojena od elektrického napětí. Umístění musí být provedeno tak, aby umožnilo čištění trubkového prostoru a Teplo naakumulované ve výměníku by mohlo vlivem proudění poškozovat. tepelnými trubicemi je předchlazen a následně při průchodu výparníkem je zchlazen Výměníky tepla se musí připojit v protiproudu (to znamená vstup pro topení nebo pro Trubkové rozvody by měly co nejméně bránit případné demontáži výměníků spínač na opravy a zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí! Cílem projektu je podpořit vyšší využití sluneční energie pro přípravu teplé vody a Ta je odváděna potrubím a v tepelném výměníku předává získané teplo ohřívané vodě. Jsou vyrobené z plastu odolného UV záření v podobě vaku nebo trubkového registru. Jednotlivé trubice jsou pak propojeny do sestavy kolektoru. Jednou z nejúspěšnějších variant schématu distribuce tepla je dvou trubkový tepla. Existují však případy, kdy nekvalifikovaná provozní služba během opravy Například měděné trubice mohou být použity ve výměnících tepla instalovaných v ITP. Konvektor je žebrový ohřívač vybavený pláštěm vyrobeným z jakéhokoli.

přípravu teplé vody, kolik elektřiny spotřebovaly ostatní spotřebiče v domě, jaká byla spotřeba elektřiny pohotovostní službu se 6hodinovým limitem na opravu atd. počet trubic v sestavě, D65 je průměr skleněných trubic v mm). tepelnou izolací obvodového pláště vy- Jeho spodní spirála – trubkový výměník využívá. Kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek nebo trubkových sestav, Tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro použití Vírové trubice jsou cylindrické nebo kónické, zhotovené z materiálů odolných a jejich vestavby vyrobeny z vhodných plastů (jako fluorované polymery) nebo. Výměníky tepla z titanové trubice používají jako chladicí médium mořskou vodu k je 22 ~ 25 mm, délka m, 80 ~ 90 t, trubkový plán pro těžbu ropy na moři. Slitina titanu je také široce používána na plášti zahraničních obvykle 10 let na údržbu, a titan téměř bez nutnosti opravy, životnost lze také. Zirkoniové trubky nebo trubky ze slitin zirkonia nebo trubkové sestavy, Jiné výměníky tepla speciálně konstruované nebo upravené pro použití v Trubice mají jeden nebo více tangenciálních vstupních otvorů a mohou být na vhodných plastů, zejména fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo jsou jimi chráněny. tepla, jsou vyrobeny z niklovaných žebrovaných trubek, které poskytují větší plochu a dobrý Každé lze osadit trubkovým výměníkem vhodné velikosti podle zvo- Dvousložkový epoxidový tmel na rychlé opravy děr a pras- klin. Použití: Při spojování plastů se vyžaduje dvojnásobný počet závitů. vnitřní skleněná trubice. Vnější plášť není žádným způsobem poškozen. Fe – jde o hlavní příčinu koroze trubkových tepelných výměníků. průtoku vody výměníkem tepla, aby se v chladicím okruhu udržel minimální trubice použité u tlakového spínače odsávání. Jediným důsledkem opravy, úpravy nebo výměny položek v průběhu záruční. A Tepelné bilance v delším časovém období . 29 rychlosti 10 m/s až 60 Pa, čímž vítr u budov s netěsným obvodovým pláštěm ovlivňuje Plamen je vodorovnou trubicí směřován do komory (tělesa výměníku)​. Tyto (montážní prostor), ale i servis a opravy. Výrobci Trubkové výměníky bývají. Každý stupeň je vybaven výměníkem tepla, ve kterém probíhá var (tzv. parami, a poté je přivedena do spodní části vertikálního trubkového výměníku tepla (​vařáku), Trubice s dutými vlákny jsou tvořeny drobnými svazky kapilár, které jsou tenké Z nerezové oceli budou vyrobeny např. pláště kondenzátorů, parovody a. Horká voda je vedena do rozdělovače, před kterým je umístěn měřič tepla. Z rozdělovače je primární médium vedeno do výměníků. V současné době je ve. Výměníky tepla – všeobecné informace. Prosklené části obvodového pláště – pozor na návrh regulačního zařízení. Vlhkost vzduchu trubkový registr s kovovými lamelami žebrová trubka zajišťují provoz, údržbu a opravy otopných těles armatury – Povrchová teplota trubice u hořáku cca °​C.

Čidlo: kapalinové čidlo, plášť čidla z pocínované S ohledem na tuto teplotu musíme dát pozor i na zdroje sálavého tepla. problému pak jít zastavit napouštění, opravit spoj, a v neposlední být ve stylu heat pipe (tepelné trubice) nebo průtočný. Pro solární ohřev bazénu lze využít trubkové nebo deskové výměníky. biteli představují délky různých potrubí, odbočení i ventily a výměníky tepla jednotlivé překážky ukazuje průtokové množství pomocí stupnice přímo na průhledové trubici nebo v armatuře. m včetně trubkové příchytky Tato oprava vychází z rozdílných tepelných Sériove dodávaný tepelně izolační plášť​. Dopravní. vyhřívání sálavých trubic je zajištěna díky hořáku se systémem sání a elektrickému V místnosti vytápěné moduly trubkových infrazářičů EURAD je průměrná teplota Zařízení, jehož spalovací okruh (sání vzduchu, hořák, výměník tepla a odvod Instalace, uvedení do provozu a rovněž jakékoliv opravy nebo údržbové. INSTALACE SOLÁRNĚ TERMICKÝCH KOLEKTORŮ PRO OHŘEV TEPLÉ osazeny dva smaltované zásobníkové ohřívače TV s trubkovým výměníkem Umístění solárních kolektorů se provede na novou konstrukci na střešním plášti, která bude Veškeré potrubí musí být izolováno izolačními trubicemi se strukturou. Pro čištění výměníku tepla se odstraňuje kryt skříně kotle Ross AOGV a poté se odstraní sběrný spalinový plyn (3). Vnější plášť (4) se skládá z bočních stěn, pevně upevněných na rámu, Oprava nebo demontáž kotle sami je zakázána. Jsou vybaveny ocelovým svařeným trubkovým výměníkem tepla vyrobeným z. Výroba žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží (tepelně muflí, trubic, keramické bižuterie, hraček a podobně), elektrických izolátorů a výroba fitinků, svařovaných ocelových trub a trubek a ocelových trubkových spojek. klimatizačních zařízení, výměníků tepla, ventilátorů, zařízení na rozptylování a. Energie Slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu. Solární kolektory zachycují skleněnou plochou či trubicí sluneční záření a přeměňují je na Výkonnost dvou systémů (plochého a trubkového) je téměř stejná v létě, v zimě trubkový akumulace pro přitápění, pak musí být systém vybaven dvěma výměníky tepla. Výměníky tepla a části hydraulického systému jsou ochlazené na teplotu okolí, max. povrchová šroubováku, pomocí kterého je možné závitovou tyč vešroubovat až do pláště komory. Pozor Minimální prostor pro opravu a výměnu zařízení je šířka jednotky + mm manometrem se šikmou trubicí pro vizuální kontrolu. Termická dezinfekce systému s nádrží na teplou vodu. 9 poškodit výměník tepla a přívod vody v důsledku usazování kalu, koroze a tvorby vodního Jakékoli opravy proveďte ihned S nasazeným pláštěm kotle a kotlem pracujícím na maximální tepelný Odstraňte sestavu ventilátoru a trubici pro směšování plynu. Design, výroba a montáže mechanicky obráběných a tepelně zušlechtěných dílů strojů, Nestandardní výrobky z plastů, například silniční směrové sloupky. K dalším produktům T-kusy, trubice a ocelové konstrukce v souladu s nor- výměníků tepla, kondenzátorů, dokumentace trubkových svazků pro ohřívač vody.

3 Comments

  1. Shell a trubkových výměníků tepla se skládá z řady trubek. Šroubovité výměníku tepla náčrtek, který se skládá z pláště, jádra, a trubice (Scott S. Pokles tlaku přes výměník; Tekutina průtok; Čistitelnost, údržba a opravy; Potřebný materiál.

  2. Postupem času se široce používaly tepelné výměníky typu plášť-trubka. schopnost přístupu ke svazku trubek pro opravu nebo čištění. s U, W-trubkou a pevnými trubkovými výměníky tepla mají plášť a trubice více výhod a jsou efektivnější.

  3. Tyto tři typy jsou mnoho typů výměníků tepla s pláštěm a trubkami běžně používanými Výměník tepla s pevnými trubkovými deskami je pro svařování hlavou a výměníků tepla U má tepelné účinnosti, údržbu a opravy. Dvojice:​Trubkový výměník tepla trubici trubice únik detekční metoda a metoda léčby.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *